PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Crawfish Festival lần thứ 17 tại Houston-Texas 2019

Hàng năm sau lễ Phục Sinh là cũng là thời điểm trung tuần của mùa Crawfish, và đây là truyền thống của giáo xứ hàng năm đều tổ chức. Mục đích chính là mừng Chúa sống lại.

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc ghi danh trên www.directvnow.com để xem được 9 đài Việt ngữ chỉ có /tháng

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá .99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store, Amazon, hoặc Roku

#SBTN

More info on PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Crawfish Festival lần thứ 17 tại Houston-Texas 2019

Leave a Comment