Hạ cờ Trung Quốc, treo cờ VNCH ở Houston, Texas

Tiệm Houston Auto Emporium ở phía Đông Nam thành phố Houston hạ lá cờ Trung Quốc thay bằng cờ VNCH.

Người Việt TV © 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

More info on Hạ cờ Trung Quốc, treo cờ VNCH ở Houston, Texas

Leave a Comment